Munkadíj

Ügyvédi munkadíj

Az ügyvédi munkadíj szabad megállapodás tárgya, annak összegszerűségét a felek minden esetben előre, egyedileg és együttesen határozzák meg. Konkrét árajánlat az adott ügy megismerését követően, a konkrét ügy ismeretében adható. Az ügyvédi munkadíj mértéke jellemzően attól függ, hogy az ügy mennyire összetett, mekkora az ügylet tárgyának értéke, és ennek ellátásához milyen mértékű ügyvédi felelősség tartozik.

Ügyvédi Irodánk kiemelten ügyel arra, hogy ügyfelei részére a költségkímélő jogi megoldásokat javasolja. Ügyvédi Irodánk jelenlegi és leendő ügyfeleit előzetesen, részletesen és teljes körűen tájékoztatjuk az ügy ellátásáért igényelt ügyvédi munkadíj pontos összegéről. Díjpolitikánk alapja, hogy az Ügyvédi Iroda ügyfeleinek folyamatosan és mindig pontosan tudniuk kell, hogy az igénybe vett ügyvédi szolgáltatásokért mennyit kell fizetniük. Az Ügyvédi Iroda ezzel kívánja elkerülni, hogy a szükségesnél többször kényszerüljünk anyagi jellegű kérdéseket egyeztetni, mert megítélésünk szerint ez nem szolgálja az ügyvéd és ügyfele közötti bizalmi viszony elmélyülését és a zavartalan szakmai együttműködést.

.

Informatikai tájékoztatás

Ezt a honlapot Dr. P. Horváth István, Irodavezető a Budapesti Ügyvédi Kamarába 3460 lajstromszámmal bejegyzett, és 01-020692 számon nyilvántartott ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatók. Az ügyvédi honlap tartalmára és megjelenésére vonatkozó rendelkezéseket a Magyar Ügyvédi Kamara által megalkotott, Az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló szabályzat tartalmazza.

Tájékoztatjuk, hogy ezen az internetes honlapon elérhető tartalmak nem minősülnek tanácsadásnak a honlap kizárólag azt a célt szolgálja, hogy bemutassuk Ügyvédi Irodánkat, és arról általános jellegű információval szolgáljunk. Jelen oldal a Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének az ügyvédi honlap tartalmáról szóló 2/2001 (IX. 3.) számú állásfoglalását figyelembe véve készült.

Az Iroda Ügyvédjei felelősségbiztosítással a Magyar Ügyvédek Biztosító Egyesületénél rendelkeznek.

Dolgozzunk együtt!