Publikációink

Ügyfelei igényeinek szélesebb körben történő kiszolgálása érdekében a jogi képviseleti és tanácsadási tevékenység mellett részben Partnerirodák (cégek) segítségével magas szintű adószakértői szolgáltatást is nyújt.

Könyvek

Az új Munka Törvénykönyve magyarázatokkal, A közszolgálat

MüM-Verzál Kiadó, Budapest, 1992.) –társszerző (93-130. oldal; 16-177. Oldal)

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény magyarázata

(ELTE Jogi Továbbképző Intézet, Budapest, 1992. – szerző

222 kérdés – 222 válasz a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényről

(MÜM-Verzál Kiadó, 1992.) – társszerző

New Labour Code in Hungary

(angol), Perfekt Kiadó, Budapest, 1992. – szerző

Közalkalmazotti munkaügyi kézikönyv

Verzál Könyvkiadó Kft., Budapest, 1993. – társszerző

Munkaügyi jogszabályok gyűjteménye

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, annak végrehajtási rendelete és az új szabályozás magyarázatai

Magyar Tudományos Akadémia Titkársága és Kutatás- és Szervezetelemző Intézete, Budapest, 1993. – társszerző

Munkajog vezetőknek A-tól Z-ig

Verlag Dashöfer, Budapest, 1999. – társszerző

A munkáltató és a munkaügyi kapcsolatok

Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest, 2000. – szerző

A munkáltató jogai és kötelezettségei

Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest, 2000. – szerző

Munkajog, Jogi szakvizsga kézikönyvek

Novissima Kiadó, Budapest, 2004. (második, módosított kiadás 2007.) – Szerző

Az európai és a magyar munkajog, Kézikönyv munkát adóknak és vállalóknak

Saldo Kiadó, Budapest, 2005. – Szerző

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény magyarázata

Complex Kiadó, Budapest, 2007., – társszerző és lektor (21-92. oldal; 393-419. oldal; 503-513. oldal; 685-687. Oldal)

Ellenőrzés a munkáltatónál

Complex Kiadó, Budapest, 2008., – társszerző (331-366. Oldal)

A Munka Törvénykönyve magyarázata

Complex Kiadó, Budapest, 2008. – társszerző (17-58. oldal; 146-187. oldal; 497-535. oldal; 599-658. oldal; 848-862. Oldal´)

Párhuzamos közszolgálat – a közalkalmazotti és a köztisztviselői törvény együttes magyarázata

Saldo Kiadó, Budapest, 2009. – Szerző

A közalkalmazotti és a köztisztviselői jogviszony gyakorlati kézikönyve

Menedzser Praxis Kiadó, Budapest, 2010. – Társszerző

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok – Vállalkozási ügyintézőképzés tankönyve

Saldo Kiadó, Budapest, 2011. – társszerző (67-159. Oldal)

Az új Munka Törvénykönyve a gyakorlatban

Adónet.hu Kiadó, Budapest, 2012. – társszerző (11-499. oldal; 502-508. Oldal)

Munkajog

ELTE Jogi Kari Tankönyvek, ELTE Eötvös Kiadó Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 2012. – társszerző (559-584. Oldal)

Az új Munka Törvénykönyve – Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban

Vezinfó Kiadó, Budapest, 2012. – Szerző

Munkajogi és Polgári jogi Szerződés- és Iratmintatár (Könyv + Pendrive)
A Munka Törvénykönyve magyarázata 2018 (Könyv és Pendrive)
 A Munka Törvénykönyve magyarázata Az Mt. és a Ptk. munkaviszonyra vonatkozó szabályai
 A RÉGI ÉS AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE ÖSSZEHASONLÍTÁSA - a továbbélő bírói gyakorlattal kiegészítve
A Munka Törvénykönyve magyarázata 2018 (Könyv és Pendrive)

CIKKEK, TANULMÁNYOK – HAZAI ÉS KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOK, EMLÉKKÖTETEK

 • A közszolgálati munkajogviszony egyes kérdései; A XVII. Országos Tudományos Diákkonferencia kiemelkedő pályamunkái, Művelődési Minisztérium, 1985., 248-251. oldal; – szerző
 • A pénz beszél; Jogtudományi Közlöny, 1989. évi 1. szám, 57-62. oldal – szerző
 • „Munkaügyi vita”, avagy disputa a Magyar Jogász Szövetségben a Munka Törvénykönyve tervezett módosításáról; Munkaügyi Szemle, 1989. évi 2. szám, 17-20. oldal – szerző
 • A közszolgálati munkaviszony ma és holnap; Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Actái, XXXI. kötet, 1989, 175-188. oldal – szerző
 • Egy törvény és története, a sztrájkjog magyar szabályozása; Humánpolitikai Szemle, XI. évf., 1990. évi 5. szám, 14-22. oldal – szerző
 • A közalkalmazottak sztrájkjoga; Magyar Közigazgatás, XL. évf., 1990. évi 5. szám, 455-462. oldal – társszerző
 • Rendszerváltozás és változó követelmények; A köztisztviselői munkaviszony (újra)szabályozásának dilemmái;  Magyar Közigazgatás, XL. évf., 1990. évi 8. szám, 703-709. oldal – szerző
 • Válhat-e politikussá vagy a politika áldozatává a köztisztviselő?; A köztisztviselői kar és a politika kapcsolatának munkajogi problémái; Humánpolitikai Szemle, XI. évf.,1990. évi 10. szám, 9-17. oldal – szerző
 • Ungerns första strejklag; (dán nyelven) Retfaered, Nordisk Juridisk Tidsskrift, 13. évf., 1990/3. szám, 58-67. oldal – szerző
 • Act of 1989, The First Strike Statute in Hungary; (angol nyelven) Zbornik, Pravnog Fakulteta u Zagrebu, 40. évf., 1990/1. szám, 117-124. oldal – szerző  
 • A közalkalmazotti jogállás a munkajogi szabályozás új rendszerében; Munkaügyi Szemle, 1991 évi 7-8. szám, 33-38. oldal – szerző
 • A fegyelmi felelősség egyes kérdései; Humánpolitikai Szemle, XII. évf., 1991. évi 2. szám, 35-40. oldal – szerző
 • A közalkalmazotti jogállás a munkajogi szabályozás új rendszerében; Humánpolitikai Szemle, 1991. évi 11-12. szám, 33-37. oldal – szerző
 • A közalkalmazottak jogállása, Társadalmi Szemle, 1992. évi 1. szám, 61-68. oldal – szerző
 • A közalkalmazottak jogállása – félidőben a törvényalkotás; Magyar Közigazgatás, XLII. évf., 1992. évi 2. szám, 71-78. oldal –  szerző
 • Theoretical and practical problems of the Hungarian Strike Law; (japán nyelven) Saga University – Economic Review, 25. évf. 1992/2. szám, 159-174. O.
 • Az üzemi tanács elnöke és a jogbiztonság; Munkaügyi Szemle, 1995. évi 5. szám, 45-47. oldal – szerző
 • A határozott idejű foglalkoztatás és a részmunkaidő (Ünnepi tanulmányok – Munkaügyi igazgatás, munkaügyi bíráskodás Radnay József 75. születésnapjára; Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bíbor Kiadó, 2002., 197-208. oldal – szerző
 • Mennyivel tartozunk? – A közszolgálati foglalkoztatás költségei; Cég és Jog 2002/11. szám 6-11. old. – Szerző
 • Célok és eszközök – A köztisztviselői törvény eredményei és jogalkotási kérdőjelei; Cég és Jog 2003/1-2. szám 61-65 old. – Szerző
 • A köztisztviselői törvény reformja után; Magyar Közigazgatás LIII évf., 2003/ 2. szám 105-112. old. – Szerző
 • Egységes igények – kétséges megoldások. A közalkalmazotti és a köztisztviselői munkajogi szabályozás ellentmondásairól; Tanulmányok Dr. Nagy László egyetemi tanár születésének 90. évfordulójára; Acta Juridica et Politica, Szeged, 2004., 191-204. old. – Szerző
 • Light and shadow, The succes and problems of Europe in the Hungarian labour law; (angol nyelvű) Jura, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Tudományos Lapja, 10. évf., 2004. 2. szám 151-155. old. – Szerző
 • Az elvárások és a realitás. A magyar közszolgálati munkajog jövője – különös tekintettel az EU tagállamok jogalkotására. (I-II. rész); Jura 11. évf., 2005. 2. szám 80-90. old. és 12. évf., 2006. 1. szám 23-32. old. – Szerző
 • A külföld tükrében, A közszolgálati munkajog aktuális kérdései az OECD és az EU egyes tagállamaiban; Ünnepi dolgozatok Hágelmayer Istvánné tiszteletére, Libri Amicorum 23, ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék, Budapest, 2005., 238-258. old. – Szerző
 • Public Service Labour Law – Questions of Today and Legislative Recommendations; (angol nyelvű), Annales, Universitatis Scientiarum Budapestinensis De Rolando Eötvös Nominate, Sectio Iuridica, Tomus XLIX. Budapest, 2008. 259-283. oldal – szerző
 • Merre tovább?! – Javaslatok egy új magyar közszolgálati szabályozás megalapozásához (I-II. rész); Közjogi Szemle 1. évf., 2008.VI. hó 33-41. oldal és 1. évf. 2008.IX. hó 37-49. oldal –  szerző
 • Actual questions of public service labour law – legislative recommendations in Hungary; (angol nyelvű), Pécsi Munkajogi Közlemények, I. évf. 2008. október, II. szám 7-28. oldal – szerző
 • Mit ígér a múlt? Tények és törvények a hazai közszolgálat szabályozásában; Emlékkönyv Román László születésének 80. évfordulójára, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara, Pécs, 2008., 151-166. oldal – szerző
 • „Eltérő árfolyamok” – Elvi és tételes diszharmóniák a köztisztviselők és a közalkalmazottak díjazásában. Pécsi Munkajogi Közlemények, II. évf. 2009/III. szám 57-70. O.
 • Munkajogi örökségünk; Pécsi Munkajogi Közlemények, II. évf. 2009. április, I. szám 177-198. oldal – társszerző
 • Befagyasztott ambivalenciák. A közalkalmazotti és köztisztviselői illetményrendszer szabályozási ellentmondásai; Magyar Jog, LVI. évf., 2009/12. szám, 759-766. oldal – szerző
 • Munkajogi triangulum – Gondolatok a munkaerő-kölcsönzésről szóló 2008/104/EK irányelv magyar harmonizációjához (I.-II. rész); Pécsi Munkajogi Közlemények, III. évf., 2010. november II. szám, 13-22. oldal és IV. évf.; 2011. szeptember II. szám 145-157. oldal – szerző
 • Dogmák kiskapuval – a munkaerő-kölcsönzésjogi vetületei; HR Plusz 2011, HVG Online Szakmai Kiadványok lapcsalád, 2010. október; 68-77. o. – Szerző
 • Jogharmonizáció kérdőjelekkel. HR Plusz 2012, HVG Kiadványok lapcsalád, (2011. október) ; 30-35. oldal. – Szerző
 • Munkaerő-kölcsönzés: jogharmonizációs kötelezettség – aggályos teljesítés; Magyar Jog LIX. évf., 2012/3. szám, 171-176. oldal; – szerző
 • Kölcsönzős előnyök? HR Plusz 2013, HVG Kiadványok lapcsalád, (2012. november); 42-47. oldal.; – Szerző
 • Fényárnyék – Húsz percben az új Munka Törvénykönyvéről; Acta Caroliensia Conventorum Scientiearum Iuridico – Politicarum V.; Az új Munka Törvénykönyve dilemmái című tudományos konferencia utókiadványa; Károli Gáspár Református Egyetem, ÁJK, Budapest, 2013. 75-90. oldal. – Szerző
 • ATV – Négynapos munkahét lesz a jövő?  
 • Jogászvilág.hu – interjú –http://jogaszvilag.hu/rovatok/szakma/munkajog-felsofokon
 • 100 legjobb magyar ügyvéd! – Kattintson a ide a nyomtatvány letöltéséhez
 • Ősztől folytatódik a BÜK munkajogi továbbképzése – Jogászvilág
 • FEM3 riport – Ebben változott 2018-ban a kismamák munkajoga. A videót ide kattintva tekintheti meg.
 • FEM3 CAFÉ / A várandósság minden esetben felmondási tilalommal jár? A videót ide kattintva tekintheti meg.
 • A Munka törvénykönyve magyarázata 2018

 

Videós publikációk

A koronavírus kapcsán kialakult helyzet munkáltatói és munkavállalói vonatkozásai
Fontos! Változik a Munka törvénykönyve – 2015.10.16. – tv2.hu/mokka
Dr. Horváth István ügyvéd a FEM3 Caféban elárulta, hogy minimális változásról van szó, ami egy 3 fázist tartalmazó uniós irányelvre épült rá, így ezek most már a Munka Törvénykönyvének részét képezik. Az ügyvéd arról is beszélt, hogy a várandósokat tilos éjjel foglalkoztatni és a túlóra sem megengedett.
Dr. Horváth István ügyvéd volt a FEM3 Café vendége, aki a felmondási tilalmak és korlátozások közötti különbségről és a várandósság alatti felmondási védelemről árult el hasznos információkat. A beszélgetés során arról is szó esett, mi történik abban az esetben, ha egy kismama ez elbocsátását követően szerez tudomást a terhességéről…

Négynapos munkahét lesz a jövő?

Miként nyújtanak segítséget az Mt. jogelvei konkrét problémák megoldásához? – 1. rész
Sporttárs  c. műsor – A Futball mintajoga
Munkavállalás GYES mellett a közszférában
A Munka Törvénykönyve 2011. nyári változásai – Szabadság és túlóra

Dolgozzunk együtt!